Дуальна освіта

Упровадження елементів дуального навчання

 

     Професійна підготовка кваліфікованих робітників за професією "Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр" з використанням дуальної системи навчання у Вищому професійному училищі №25 м. Києва.

     Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання в освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачем освіти не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та здобувачів освіти.  

malar prestige

     Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів самк під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптацію до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих здобувачів освіти, так як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

      Відповідно до програми дуальної форми навчання викладачі та майстри виробничого навчання забезпечують здобувачів освіти теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та подальшим працевлаштуванням. Учасники освітнього процесу за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні.

      У 2017-2018 навчальному році в училищі  за дуальною  системою навчання здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професією "Штукатур Лицювальник-плиточник. Маляр".

     Група Т-12 на базі повної загальної середньої  освіти, термін навчання -1,5 року.  Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за затвердженим робочим  навчальним планом  розробленим на основі Типового  навчального плану та  стандартів: ДСПТО 7133.F0.45.40.2014, 7132.2000000-2006, 7141.1-F0.45.40-2008.

     Базове підприємство, яке  залучене  до впровадження дуальної форми навчання – Товариство з обмеженою відповідальністю "Північно-Український Будівельний Альянс "(м. Київ, вул. Горького, 131).

     Увесь курс навчання  розбито на 3 семестри  (І та ІІ роки навчання)

 

 

Плановий рівень кваліфікації групи Т-12

 

Ступінь

Курс

Семестр

Код

Назва професії

Розряд

ІІ

1

1

7133

Штукатур

2-3

1

2

7132

Лицювальник-плиточник

2

1

2

7132

Лицювальник-плиточник

3

2

3

7141

Маляр

2

2

3

7141

Маляр

3

 

Нормативно – правова  база:

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017р. №916  Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
  2. Наказ Вищого професійного училища №25 від 30.06.17р. № Н-83/1  Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
  3. Лист Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 14.07.17р. № 3-545
  4. Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
  5. Типовий договір про дуальну  форму навчання 

 

Стан організації впровадження елементів дуальної форми навчання

у Вищому професійному училищі №25 м.Києва

2017 - 2018 начальний рік

 

Презентація ВПУ № 25

 

 

Search