Публічна інформація

Нормативно-документальна база

Нормативно-документальна база

 

1. Наказ про затвердження статуту ВПУ №25. 

2. Статут Вищого професійного училища № 25.

3. Ліцензія Міністерства освіти і науки (кваліфіковані робітники).

4. Додаток до ліцензії 

5. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності (молодший спеціаліст).

6. Ліцензія у сфері загальної середньої освіти. 

7. Свідоцтво про атестацію.

8. Cертифікат про акредитацію.

9. Ліцензований обсяг. 

10. Мова освітнього процесу

11. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

12. Якісний склад керівних та педагогічних працівників.

13. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності (кваліфіковані робітники).

14. Структура та органи управління закладу освіти. 

15. Матеріально-технічне забезпечення Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

16. Договори про передачу майна територіальної громади м. Києва в аренду:

        - договір від 05.03.2021 № 3335

         - договір від 25.06.2020 № 3234-1

       - договір від 25.03.2020 №3234

       - договір від 04.02.2021 № 3245 № 3245-1 

17. Договір оренди від 04. 02.2021 № 3245-2

18. Акт готовності закладу освіти на 2022-2023 навчальний рік. 

 

Мовою освітнього процесу у Вищому професійному училищі № 25 м.Києва є державна мова.

Search