Навчання

Освітній процес у Комунальному закладі професійної (професійно-технічної освіти) Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» – це система методичних i педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у навчальному закладі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати базові предмети, фізичну культуру, природничі науки, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти за конкретними професіями визначаються робочими навчальними планами та освітніми програмами, які розроблені Комунальним закладом професійної (професійно-технічної освіти) Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі освітніх стандартів.

Навчальний заклад забезпечує здобуття учнями професійної (професійно-технічної) освіти на основі повної загальної середньої освіти та на основі базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється на основі професійно-технічної освіти (рівень «кваліфікований робітник»).

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

     Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2023 року святом "День знань" i завершується в терміни, установлені робочими навчальними планами.

Відвідування занять в Комунальному закладі професійної (професійно-технічної освіти) Київський професійний коледж «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» здобувачами освіти є обов’язковим.

 

       Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

1 семестр - із 01.09 до 29.12.2023 року.

2 семестр - із 15.01 до 30.06.2024 року.

 

      Канікули для здобувачів освіти упродовж навчального року:

 

         зимові - із 01.01.2024 до 13.01.2024

 

  Установлено розклад дзвінків:

 1 урок 08.30 - 09.15

 2 урок 09.25 - 10.10

 3 урок 10.20 - 11.05

 4 урок 11.15 - 12.00

 5 урок 12.25 - 13.10

 6 урок 13.20 - 14.05

 7 урок 14.15 - 15.00

 8 урок 15.10 – 15.55

  

Обліковими одиницями навчального часу є:

  • академічна година тривалістю 45 хвилин;
  • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
  • навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
  • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
  • навчальний семестр, тривалість якого визначається нробочими навчальними планами;
  • навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

 


         Навчальні групи теоретичної підготовки в навчальному закладі  комплектуються чисельністю не більше як 28 осіб. Виробниче навчання проводиться в навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.

 Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх i професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного й виробничого навчання.

 Мовою освітнього процесу в навчальному закладі є державна мова. 

 


Розклад занять
Детальніше

Зовнішнє незалежне оцінювання
Детальніше

Search