Методичні комісії

В училищі створені та працюють 9 методичних комісій:

7 методичних комісій професійно орієнтованих дисциплін

  •  викладачів і майстрів в/н будівельних професій та деревообробних професій(голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Гула А.В.)
  •  викладачів і майстрів в/н слюсарно-зварювальних професій (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст першої категорії, Ковальчук Л.І.)
  •  викладачів і майстрів в/н комунікативно-інформаційних технологій та побутового обслуговування(голова методичної комісії - майстер виробничого навчання І категорії Гатілова Г.В.)


3 методичні комісії загальноосвітніх дисциплін

  •  викладачів гуманітарного циклу (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Маштега Л.П.),
  •  викладачів природничо-математичного циклу (голова методичної комісії - викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Лєпєшкова З.М.),
  •  викладачів предметів "Захист Вітчизни» та «Фізичної культури» (голова методичної комісії – викладач Хрущ В.В)


 1 методична комісія класних керівників (голова методичної комісії - майстер виробничого навчання Іванова Н.Д.)

 

Основним змістом роботи методичних комісій є:

· розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) в навчальні програми;

· оновлення змісту навчання й виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої й професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно- тематичних планів;

 · вивчення й використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

· проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

· аналіз стану й результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок здобувачів освіти, рівня їх вихованості й професійної культури;

· аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

· організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці й проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

· організація та проведення конкурсів, олімпіад із предметів та професій, семінарів- практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. У роботі методичних комісій можуть застосовуватися різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

Search