Методична робота

Все про організацію методичної роботи у нашому навчальному закладі

Основні принципи методичної роботи

Основними принципами організації методичної роботи у Вищому професійному училище № 25 м.Києва є:

  · демократизація та гуманізація навчального процесу;

 · цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;

 · організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.

 · системність та систематичність;

 · науковість;

 · оперативність та мобільність;

 · прогностичність та випереджувальний характер;

 · оптимальне поєднання індивідуальних й колективних форм;

 · пріоритет знань та моральних цінностей.

VICE CHANCELLOR

Основними завданнями методичної роботи є:

  · організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

  · удосконалення змісту, форм й методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки здобуівчів освіти й  слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;

 · розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації йумов для професійного вдосконалення;

 · інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвіду;

 · організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, упровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

 · створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 · забезпечення інтеграції навчального процесу, науки й практики;

 · підготовка до атестації педагогічних працівників.

Сайт методичної комісії ВПУ №25 м. Києва

Search